Aquesta és la pàgina de Serveis. Vostè pot editar en pàgines -> Seveis a l'Administrador de WordPress pàgina. Es mostra molts serveis tenen a l'hotel ( incloure imatges). Si no vol mostrar-ho en Menubar, es pot editar la interfície ->Menús->header_menu

Si vols eliminar aquesta pàgina, pot eliminar-la en les pàgines de pàgina del WordPress admin, però no ha de fer. Si ha eliminat aquesta pàgina, pots restaurar botó predeterminat conjunt d'ajustos de disseny


Deixa un comentari